Disclaimer

Aansprakelijkheid

American Vacation besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien kan American Vacation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. American Vacation is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Copyright

Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Informatie over Cookies

Inleiding

American Vacation verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van American Vacation. En de door contactaanvragen, offerteaanvragen en bestelling van excursie en attractie tickets verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

American Vacation behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. American Vacation verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, offerteaanvragen via de website en het bestellen van excursie en attractie tickets via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. American Vacation verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website americanvacations.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van American Vacation beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat American Vacations na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. American Vacation gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de American Vacations website en hun functionaliteit.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt American Vacation inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en bezoekduur. Op deze manier kan American Vacation de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. American Vacation kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

Facebook

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via American Vacation cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de American Vacation website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter

American Vacation plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de American Vacation website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

YouTube

Voor het bekijken van Youtube filmpjes worden cookies van Youtube geplaatst. De cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden en om Youtube te verbeteren. Wij hebben geen controle op wat Youtube met de cookies doet.

Beveiliging

American Vacation heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van American Vacation zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. American Vacation kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van American Vacation, dan kunt u deze richten aan American Vacation, Akeleibaan 60, 2908 KA Capelle aan den IJssel, tel: +31 (0)10 258 42 11

Wijziging van Privacy Statement

American Vacation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. American Vacation adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Gebruik persoonsgegevens

American Vacation gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

American Vacation

Akeleibaan 60
2908 KA Capelle aan den IJssel
T +31 (0)10 258 42 11

American Vacation is gevestigd in Capelle aan den IJssel en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 51261723.